Kelas Online

Mahir Bina Ayat Arab

Adakah anda menghadapi masalah bila nak bina ayat Arab ? Anda tidak tahu nak mula dari mana? Tidak tahu bagaimana menyusun kata-kata Arab sehingga menjadi ayat yang difahami? 

Sesungguhnya ayat-ayat Arab mempunyai formula khas dalam binaan ayatnya, susunan tertentu yang mudah diikuti. 

Kelas Mahir Bina Ayat Arab mendedahkan kepada Anda formula tersebut. Jika anda mengetahuinya, adalah amat mudah membina ayat Arab.

Formula Ayat Arab

Ayat Arab mempunyai formula dan “pattern” tertentu. Dalam kelas Mahir Bina Ayat Arab ini anda akan belajar formula dan pattern ini. Menguasai formula dan pattern menjadi mudah bagi anda untuk membina ayat Arab.

Praktikal Nahu & Sorof

Kelas  ini merupakan real praktikal bagi kaedah Nahu dan Sorof yang anda pelajari. Melalui kelas ini anda akan nampak jelas manfaat belajar ilmu Nahu dan Sorof. 

Latihan Bina Ayat

Kelas  ini melatih anda membina ayat Arab sehingga ayat anda menjadi natural dan sesuai dengan kaedah bahasa Arab Fushaa.

Latihan Terjemahan

Kelas Mahir Bina Ayat Arab ini juga melatih anda untuk mampu mengalih bahasa dari bahasa ibunda kita kepada bahasa Arab baku dan komunikasi sehingga makna yang hendak anda nyatakan dapat disampaikan dengan baik.

Belajar Dari Kesalahan

Dalam kelas Mahir Bina Ayat Arab ini, latihan yang dibuat akan diperiksa dan dibetulkan. Kemudian latihan itu dibincangkan dari segi kelebihan dan kelemahannya. Mana yang lemah dan salah dijadikan pelajaran agar terhindar daripada melakukan kesalahan yang sama.  

Cara Guna Kosakata

Dalam kelas Mahir Bina Ayat ini anda akan belajar juga tentang penggunaan kosakata yang digunakan sehingga sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan konteks makna yang ingin disampaikan.